Nhà > Về chúng tôi>Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi


Giai đoạn điều tra trước khi bán hàng:hiểu rõ nhu cầu khách hàng, thông số sản phẩm, báo giá kịp thời
Trong đợt giảm giá:cho khách hàng biết tiến độ đơn hàng kịp thời, đảm bảo chất lượng và thời gian giao hàng
Sau khi bán hàng:giải quyết kịp thời các vấn đề sử dụng mà khách hàng gặp phải như vấn đề về chất lượng, thay thế kịp thời  • QR